Unleash

För den vise – är varje dag ett nytt liv. Var och en kan leva,
fri, tåligt, rent, kärleksfullt tills solen går ner.
Det är just vad det egentligen innebär att leva.
Det viktigaste för oss är att inte se det som
ligger i ett dimmigt fjärran,
utan att se klart det som ligger i närmast till hands.
Försent inser vi att livet består av att leva,
att gripa tag i varje timma och sekund.
Dagtäta rum, vattensäkra skott
Man vinner sann sinnestro genom att
acceptera det värsta som kan hända.
Frigör energi. Det säkraste sättet att vinna lugn och
ro är sömn, musik och skratt.
Lär dig sova gott, njut av god musik,
se den lustiga sidan av livet och du blir en frisk och lycklig människa.
Detta hittade min mor, skrivet på ett kuvert. Om det är hennes egna ord, eller något hon läst eller hört kom vi aldrig fram till men orden är desamma ändå -.
 
For the wise one every day is a new life.
Each and everyone can live, free, patiently,
loving until the sun goes down.
That is what it is about to live.
What is most important is not to see what
lays in the hazy far distant,
but to see clearly what is near in the moment.
Too late we realize that life is about living,
embracing every hour and second.
Daysafe rooms, Waterproof bullets
You win true peace of mind by
accepting the absolute worst that can happen.
 Unleash energy. The most effectful way to gain
calmness is through sleep, musik and laughter.
Learn to sleep well, enjoy good music and see the
humorous / jocular side of life and you will become
a healthy and happy human being.
This my mother found written on the back on an envelope. If it is her own words or something she read or heard, we will never know but the words are the same and its true odor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s